Dzejas krājums. 2. sējums
Autori:
Vija Birkova
Dženija
Jans Ikes
Kristaps Klims
Lauris Krolis
Zinaida Logina
Zintis Purens
Dace Solovjeva
Lolija Sprancmane
Agnese Šurpicka

Lasītāju vērtējumam tiek nodots kopprojekta „Mana grāmata” 2. sējuma autoru – cilvēku no dažādām Latvijas vietām, dzejas krājums. Un atkal ir vieta apbrīnam par autoru uzdrīkstēšanos un drosmi atvērt savas sirds durvis ar pateikto vārdu, lai mēs, dzīves skrienošie un rimtie, varētu tajos ieklausīties. Lai spētu pacelties pār ikdienu, tapt iepriecināti, atkausēti un dziedināti. Izlasot šo dzejas krājumu arī var sacīt to, ka ir tik patīkami paņemt rokās grāmatu, atvērt un ieiet pavisam netradicionālā pasaulē, citā dimensijā... paņemt rokās gaišu cilvēku izdotu grāmatu, kurā ir ielikta sirds un daļa no sevis.

Raksti mums, lai piedalītos kopprojektā!
Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: