Dzejas krājums. 8. sējums
Autori:
Iveta Antona
Ilgonis Atslēga
Inita Dzērve
Edīte Eglīte
Imants Gailis
Ingmārs Ļakas
Līga Pavlova
Kristīne Sviķe
Vizma Šulca
Ilze Tillere

Autoru dvēseles dziesma ir izskanējusi, bet atbalss tomēr atkal un atkal dzirdama mūsu sirdī.
Tā skan no bērnības, citam tālas, citam tepat vēl gandrīz ar roku aizsniedzamas, kādam prieka un drošības pilna, citam melnu sāpju ēnu dzīvei pāri klājoša. Un tad jau dziesma lokās pāri jaunības un brieduma gadu piedzīvojumu, jūtu un atziņu pakalniem, brīžiem uzvijoties laimes un ieguvumu virsotnēs, brīžiem nolaižoties zaudējumu un tukšuma miglainajās ielejās. Reizēm tā atskan dzimtenes rasainajos rītos, saules pielietajā pusdienā, zemes arāja smagajā, bet stingrajā solī vai rūpju un tomēr arī maiguma pilnajā ikdienas darbu gaitā, saulrieta apcerīgumā vai arī nakts vientulības stundās. Un tad gadās, ka šīs dziesmas atbalss nāk pat no tālas zemes...

Sakām paldies ikvienam kopprojekta „Mana grāmata” 8. sējuma autoram par uzdrošināšanos atklāt savu dvēseli un darīt bagātākus mūs visus! Lai Jums vēl daudz radošā spara, sirds degsmes un gara augstumos skanošas dvēseles dziesmas, un arī daudz sekotāju dzejas laukā!

Raksti mums, lai piedalītos kopprojektā!
Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: