Edvīns Jansons. No tavas mīlestības

Dzejoļu krājums „No tavas mīlestības” pats pieteicis savas tiesības un nācis pasaulē kā neplānots bērns. Biju nolēmis vairs nerakstīt dzeju, lai visus spēkus un laiku veltītu autobiogrāfiski vēsturiskajam apcerējumam „Grēka maratons,” stāstot par savu dzīvi, laikabiedriem un laiku, kurā dzīvoju, strādāju un domāju… Grūti rakstās man šis iecerētais prozas darbs, bet laiks negaida un steidzas ar dienu, mēnešu un gadu soļiem… Taču dzejoļi burtiski dzima priekšlaicīgi, pārņēma visu manu būtību, pieprasīja savas dzimšanas un esamības tiesības un… laiku, kas man tik ļoti dārgs… Jūtu un saprotu, ka radies laika deficīts…

Manu dzejoļu krājumu saturā arvien biežāk ieskanas pārdomas par dzīvi un tās jēgu, par dzīvības dažādu formu norisēm laikā un telpā caur manu subjektīvās uztveres un apziņas prizmu. Par to, ko redzu, dzirdu, jūtu, pārdzīvoju un par ko domāju… Viss tas plūst caur mani laikā un telpā, pieskaroties manas dvēseles stīgām, kas ieskanas dažādu skaņu gammā un nokrāsas. Man vienīgi jāprot to izteikt vārdos, bet to izdarīt ir pats grūtākais, jo vārdu valoda ir ļoti ierobežota. Man liekas, ka daudz plašākas iespējas paver skaņu valoda – mūzika un krāsu valoda – glezna, akvarelis, grafika… Žēl, ka es to neprotu…

Krājums sastāv no trijām daļām. Piemās daļas nosaukums vienāds ar visa krājuma nosaukumu, un tajā iekļauti ne tikai dzejoļi, kas pauž mīlestības jūtas, bet arī pārdomas par dzīvi, cilvēkiem, morāles un ētikas kategorijām, kā arī runā par mīlestību un atbildību pret mūsu zemi un savas Tēvzemes nākotni.

Otrā daļa „Paliek dziesma” veltīta leģendārā dziesminieka Eduarda Rozenštrauha piemiņai. Tajā ievietotie dzejoļi uzrakstīti koncerta programmai un runāti koncertos „Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai.” Šos koncertus sagatavoja un organizēja dziedātāja Indra Lintiņa – Lučka, kas uzaicināja mani tajos uzstāties ar saviem dzejoļiem. Piedalījos koncerta turnejā pa Latviju vairāk kā desmit koncertos, kuros lasīju šos dzejoļus. Šajā daļā ievietotas arī fotogrāfijas, kas uzskatāmas par koncerta norises dokumentiem, jo atspoguļo tā sagatavošanas un norises gaitu.

Krājuma trešajā daļā „No Dieva mīlestības svētās”, kas ir kā manas sirds mīlestības rezonanses turpinājums garīgās dimensijas pakāpē, es ar visu savu sirdi un dvēseli tiecos pateicībā slavēt un godināt savu Glābēju, visas savas dzīves Kungu un vadītāju Jēzu Kristu.

No Tavas mīlestības svētās

Plūst laiks un esamība telpā;

No Kristu mīlestības svētās

Es mūžīgs esmu Dieva elpā…

Lai visa slava, gods un pateicība mīlestībā un visā apkārtējā dabā esošajam Radītājam, mūžīgajam Dievam, jo Dievs ir Mīlestība!

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: