Dzejas krājums. Es modināšu rīta blāzmu.
Autori:
Džanette
Sarmīte Gausiņa-Elksne
Regīna Oras
Zinaīda Matisāne
Amanda Zeltiņa
Austra Ālmane
Dzintra Šņoriņa
Māra Timma
Vizma Šulca
Mairita Grīnberga
Revita Rodionova

Rīta blāzma atspīd pēc nakts, tā liecina par jaunas dienas sākšanos. Dievs ir radījis gaismu, Viņš ir tas, kas pēc nakts liek uzaust gaišai dienai. Tomēr dziesminieks Dāvids, kurš bija vīrs pēc Dieva sirds, raksta: „Es modināšu rīta blāzmu.” Un raksta to tādā brīdī, kad slēpās no Saula alā. Briesmu brīdī, neziņas brīdī, laikā, kad nevarēja redzēt, kā piepildīsies Dieva apsolījums, ka viņš būs nākamais Izraēla ķēniņš. Kad pat viņa dzīvība bija briesmās. Bet Dāvida ticība un paļāvība uz Dievu mainīja lietas, tā iespaidoja notikumu gaitu, tā veda pretim Dieva apsolījumu piepildījumam. Tiešām, Dāvids modināja rīta blāzmu! Kā ir teikts: „...cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu...” (2. Pēt. 3:11,12).

Ja arī vēl ir nakts, ja vēl neredzam, kad un kā Dievs izkārtos mūsu lietu, mēs varam un mums vajag modināt rīta blāzmu – gaidīt un pasteidzināt Dieva dienas atnākšanu. Dieva dienu mūsu personīgajā dzīvē, to dzīvē, kurus Dievs mums devis, draudzes dzīvē, tautas dzīvē. To dienu, kad piedzīvosim gaidīto uzvaru, lai saņemtu spēku, gudrību un vadību iet atkal pretim nākamajai. Un tā uz priekšu, kamēr Dievs dos mums laiku un uzdevumu šeit uz zemes.

„Es dziedāšu par Tevi slavas dziesmas tautu vidū”, jo vispatiesākā lieta ir Dieva slavēšana. Dievs ir pelnījis godu un slavu daudz vairāk, kā mēs to vispār spējam aptvert un izsacīt. Mēs varam kļūdīties, lūdzot par sevi un par citiem. Mēs varam kaut ko nepareizi saprast, domāt un runāt. Taču mēs nekļūdīsimies, Dievu slavējot. Viss Viņā ir pelnījis slavu un godu, visi Viņa darbi ir taisni un patiesi. Bet, jo vairāk mēs atzīstam patiesību, jo brīvāki kļūstam būt un dzīvot Dieva gaismā, Dieva kārtībā, Dieva spēkā un godībā. Un mūsu uzdevums ir „modināt rīta blāzmu”, ja arī šķiet, viss ir tumšs un bezcerīgs. Mūsu ticība Dieva atklātajai patiesībai par Viņu un par mums izlauž ceļu cauri dēmoniskajai tumsai un meliem, ļauj atnākt Dieva dienai. Tas ir mūsu uzdevums un darbs, jo ir lietas, ko Dievs mūsu vietā nedarīs. Un, ja mēs to nedarīsim, tad arī tas paliks neizdarīts...

Šīs grāmatas autori ir piedzīvojuši un raksta gan par savas dzīves tumšajiem brīžiem, gan par iziešanu Dieva gaismā. Viņu dzejas un liecības ir kā skanīga arfa, kas modina rīta blāzmu, kas dzied slavas dziesmu Dievam un reizē palīdz arī mums mācīties to darīt arvien noteiktāk un pilnīgāk. Lai varam darīt šo patiesi drošo lietu – slavēt un godināt Dievu, tikt patiesības pārveidoti un ieraudzīt, ka esam vienas miesas locekļi, katrs savādāks, ar savu uzdevumu, bet tādi, kuri esam vienoti un mīlam viens otru. Lai Kristus gods un ilgu piepildījums ir mūsu mērķis, mūsu patiesā vēlēšanās, lai brāļa un māsas uzvaras ir mūsu laime. Lai redzam ar Jēzus acīm un Viņš mīl ar mūsu sirdi un strādā ar mūsu rokām. Un tā, „līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru” (Efez. 4:13).

Paldies katram autoram par viņa atsaukšanos Dieva aicinājumam un katram lasītājam par atvērtu sirdi veidoties Kristus līdzībā!

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: