Dzejas krājums. Mūsu Latvija.
Autori:
Austra Ālmane
Jānis Baltjancis
Egīls Dambis
Sarmīte Gausiņa-Elksne
Edvīns Jansons
Harijs Krūze
Inta Nagla
Atis Reiņikovs
Zanda Rotberga-Zariņa
Mora Saule {Mārīte Svara}
Anita Šneidere-Kairiša

Mūsu Latvija ar mazo žiglo cielaviņu, baltajiem margrietiņu pušķiem, dižajiem ozoliem un liepām, bērzu birzīm un egļu gāršām, zilajiem ezeriem un Dzintarjūru, ar Brīvības pieminekli un himnu – lūgšanu... Bagāta ir mūsu Latvija. Maza, bet tai tik daudz kā tāda, ko citi vēlētos, bet viņiem tā nav. Jā, daudzi ir iekārojuši mūsu Latviju un joprojām iekāro...

Bet mēs, vai mēs arī to vēlamies? Ko paši sakām par savu Latviju, savu zemi? Cik daudz mūsu vārdi tai palīdz jeb to posta? Vārdiem ir milzīgi liels spēks, un mēs daudz ar tiem ceļam un graujam. Jautājums tikai, ko ceļam, ko graujam? Vai ļaujam labajiem vārdiem celt mūsu zemi, mūsu ļaudis, mūs pašus, jeb postām, postām un vēlreiz postām, paši daudzreiz to nemaz neapjauzdami un neapzinādamies? Un vai pēc tam vairs spēsim no gruvešiem un drupām uzcelt to, pēc kā paši ilgojamies un kas mums vajadzīgs?

Pirmajā Latvijai veltītajā kopkrājumā ir daudz brīnišķīgu un mīlestības pilnu mūsu zemei veltītu vārdu. Ticības vārdi. Gribas, lai šo vārdu būtu arvien vairāk, tik daudz, ka tie pārklātu visu zemi, savienotos un sāktu materializēties arī ticības un mīlestības darbos, spēka pilnos darbos.

Mums katram ir iespēja meklēt, kā mīlēt, ticēt, cerēt, kā iegūt spēku un uzvarēt. Bet, kas meklē, tas atrod...

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: