Gaida Pūpolvalka. Pasakas Leģendas.

G. Pūpolvalkas pasakas un leģendas ir latviešu folklorā un literatūras tradīcijās balstīti darbi; tie ir nevis jau zināmu pasaku un teiku apdarinājumi vai stilizējumi, bet patstāvīgi sacerējumi. Autore izmantojusi tradicionālu materiālu, mākslinieciskos paņēmienus un līdzekļus, lai radītu savu tēlu pasauli, arī tad, kad pieminējusi konkrētas vietas (Kurzemi, Ventspili, Ventu u.c.).

 

Autorei piemīt veiklas stāstītājas dotības, darbu valoda ir izkopta un vijīga. Šīs pasakas un leģendas vairāk domātas pieaugušajiem lasītājiem, bet daļa piemērota arī bērniem. Tēlainā veidā tās rada pagātnes ainu, pauž vitālu dažādu laikmetu un paaudžu tuvības izjūtu.

 

Domāju, ka grāmata galvenokārt varētu saistīt Ventspils puses ļaudis, jo ir taču interesanti lasīt leģendas par sevi un sev tuvām vietām un parādībām.Kaut arī tās ir mūsdienu autores fantāzijas un spalvas radītas, tajās jaušama arī tā realitātes daļa, kas padara gan folkloras, gan rakstnieka sacerētas leģendas tik pievilcīgas lasītājam, kurš tajās sazīmē sev pazīstamas vietas un norises.

 

Māra Cielēna
(rakstniece, redaktore)

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: