Dzejas krājums. Sniegpārsliņu dejā.
Autori:
Aija Ābena
Sarma Cīrule
Egīls Dambis
Edīte Eglīte
Dzidra Medvedjeva
Inonanta Millere
Inta Nagla
Atis Reiņikovs
Dace Solovjeva
Rasma Urtāne

Sniegs, baltums, tīrība – šie vārdi mums liek domāt par dzīves gaišo pusi. Deja – par prieku, par piepildītām ilgām, par atbrīvotu dvēseli, par mīlestību... Sniegpārsliņu deja, šķiet, tik viegla, rotaļīga un... gaisīga. Jā, tik ļoti gaidīta pēc drēgnajām, pelēkajām rudens dienām, kad sirds velti ilgojusies saules siltuma un spožuma. Tik ļoti... Un tad kādu dienu tā ir klāt! Un šķiet, visi sapņi piepildās, un šķiet, nu beidzot bēda zem akmeņa, pāri gāju dziedādama! Tā tam jāpaliek, tā tam jābūt!

Bet, kas tad tas? Kas tā par sniegpārsliņu deju, kad vējš gaudo un zemi ar debesīm kopā jauc, kad sniegs sitas sejā un aizķepē acis?! Jā, arī tāda, arī tāda... Un atkal jau kuro reizi dzīvē tāda! Un šķiet, bēda pacēlusi akmeni un uzmetusi to cilvēkam virsū un spiež, ai, kā spiež!

Domājam, katrs šīs grāmatas autors ir piedzīvojis sniegpārsliņas dejas visdažādākos soļus, ritmus un pagriezienus.  Gan debesīs celšanos, gan slapjdraņķa dubļos krišanu. Un mēs, lasītāji, tam visam varam dzīvot līdz, izdejot savu sniegpārsliņu deju dzīves gaišajās un vētrainajās dienās. Un meklēt atbildes un mācīties, un mācīties, un mācīties īsto dejas soli, to, kam katrs esam radīti, piemēroti un aicināti. Tas ir kaut kas tik liels, tik skaists, tik gaišs un augsts, ka reizēm šķiet tik tāls un neaizsniedzams... Daudz tuvāks nereti jūtams sniegputenis, kad gaišums ir satumsis un tāles neredz...

„Vai dvēselei manai kāds spārnus vēl dos?”

Tad mēs kādās vārsmās lasām atbildi, ka šī pasaule ir tik tīra, tik gaiša, cik tīras ir dvēseles mūsu. Ka laimi nav jālej karstajā alvā, tā mīt sirdī. Tīras dvēseles un laimīga sirds... Kur tādas rast, kur to gūt?
„Never savu sirdi ciet, ļauj, lai Dievs pie tevis ciemos iet.” Un varbūt aiziet pašam ciemos pie Dieva? Varbūt tieši to arī sniegpārsliņas mums stāsta – ka īstā gaisma un tīrība nāk no Debesīm. Ka varam tur pacelties – gara augstumos pacelties, pacelties un palikt. Ne tikai ciemos aiziet. Lai dvēsele dzird to, kas augšā, lai dvēsele mājo augstāk par šīs zemes auku un viesuļvētrām. Gara augstumos, nevis miesas ielejā.

Vai tad tas vispār ir iespējams?

Uz to gan atbildi jāatrod katram pašam. Bet kādēļ lai tas nebūtu iespējams? Vai tad cilvēks nav dzīvs gars? Vai tad viņš nav Dievam rada?

Lūk, cik brīnišķīgs aicinājums un misija ir dzejniekam – ļaut mums domāt, lidot un pacelties pāri tam, ko redzam un jūtam ikdienas pierastajā, piezemētajā solī.
Par šīm pārdomām sakām paldies visiem šī krājuma autoriem. Priecājamies, ka jūs esat atraduši viens otru, ka esat atraduši mūs, lasītājus, un ka mēs esam atraduši jūs! Novēlam jums dejot kopā ar sniegpārsliņām daudz augstāk par šo zemi - kopā ar eņģeļiem, kopā ar Dievu! Un gaidīsim, ka jūs mums atkal nesīsiet kādu vēsti! Varbūt jau citu, varbūt jau daudz lielāku par to, ko līdz šim zinājāt, ko līdz šim sapratāt. Mēs vēlam jums to piedzīvot, saņemt un tālāk dot! Pasaule gaida, pasaule alkst dejot augstāk kā līdz šim... Un arī Debesis gaida!

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: