Dzejas krājums. Trešais vārds.
Autori:
Inta Baltgalve
Sandra Cīrule
Ināra Druva
Dagnija Gasūna
Ivars Kārkliņš
Rolands Krastiņš
Aina Medne
Liliana Skudra
Ināra Zeile

Daina Ziemele, Bauskas literātu apvienības koordinatore, atgādina, ka pārākā no dievišķajiem tikumiem – ticības, cerības, mīlestības – ir mīlestība. Un prieks, ka Bauskas literātu apvienības dzejnieki to pierāda darbos – kopīgiem spēkiem izdotajā grāmatā „Trešais vārds”. Arī „Manas grāmatas” kolektīvs jūtas ļoti gandarīts, ka varēja sadarboties ar Bauskas literātu apvienību un palīdzēt deviņiem jau pieredzes bagātiem autoriem paplašināt savas ticības, cerības un mīlestības robežas, lai no viņu dzīves ziņas padomu, spēku un drosmi smelties varētu ne vien lasītāji, bet arī daudzi citi radošie cilvēki, kuru talantam, atziņām un mīlestībai tāpat nepieciešams rast mājvietu Latvijas grāmatniecības pasaulē.

 

Man ļoti daudz no Tevis
Jāmācās,
Lai varu katru pieņemt
Nedalītu,
Un māsas iecietību –
Pasniegt roku
Pat vāšu izpostītam
Ciniķim,
Jo tikai Mīlestība
Saglabā mūs dzīvus,
Un arī man tās vajag
Vairāk kā līdz šim.

/Inta Baltgalve/


Četri no šīs grāmatas autoriem – Sandra Cīrule, Inta Baltgalve, Ināra Druva, Ivars Kārkliņš – atbildēja uz dažiem jautājumiem, lai ne vien paustu savu prieku un lepnumu, bet arī atklātu kaut ko no piedzīvotā pirms un pēc grāmatas izdošanas un tādējādi palīdzētu piedzimt kādai jaunai idejai, iedrošināties kādam jaunam kopkrājumu veidotājam un tapt nākamajai grāmatai, par ko priecāties gan pašiem literātiem, gan viņu līdzgaitniekiem.

Kādas sajūtas Jūs pārņēma, pirmo reizi paņemot rokās izdoto grāmatu?

Sandra Cīrule: Tā kā šī man ir jau trešā kopgrāmata, tad esmu tikusi pāri sajūsmai un satraukumam, bet lepnums un padarīta darba sajūta gan ir palikusi.

Ināra Druva: Saņemot grāmatu, izjutu neviltotu, gaišu prieku.

Inta Baltgalve: Ievēroju progresu – pirmais kopkrājums ar mīkstajiem vākiem jau nobružājies, otrais ar mīkstajiem vākiem, bet par milimetru biezākiem, – vēl tā nekas, trešais – spīd kā jauna adata! Un gulbīši sentimentam – nu smuki!

Ivars Kārkliņš: Bija liels prieks saņemt jauno skaisto grāmatu Pirmo reizi grāmata, kurā ir mani dzejoļi, ar cietiem vākiem! Priecē, ka audzis daudzu autoru – mūsu biedru līmenis.

Vai kādam par to stāstījāt? Kas bija šie cilvēki? Varbūt kādam vēlaties pateikties?

Sandra Cīrule: Stāstīju savas bibliotēkas lasītājiem, vīram, radiem, draugiem un draudzenēm, jo labas ziņas ir jāizplata. Vēlos pateikties literātu apvienības labajam garam Dainai Ziemelei, kas mūs visus satur kopā un rosina uz jauniem darbiem.

Ināra Druva: Dalījos iespaidos ar meitu un kaimiņiem. 5 grāmatiņas aizsūtīju radiem un draugiem uz dažādām Latvijas malām: Cēsīm, Ērgļiem, Jaunjelgavu, Jaunmārupi un Kuldīgas novada Vārmes pagastu. Visi priecājās un atzvanīja. Radinieces teiktais: „Grāmatiņa tik skaista, ka gandrīz vai bail ņemt rokā.” Vislabākā pateicība pienākas mūsu literātu darbošanās koordinatorei un sargeņģelim Dainai Ziemelei.

Inta Baltgalve: Paldies Dainai Ziemelei! Pati publicēšanās iespēju nebūtu meklējusi. Daina mums ir tāda kā Bauskas Roze – izdevēja.

Ivars Kārkliņš: Vēlos pateikt, un jau pateicu lielu paldies apvienības vadītājai – Dainai Ziemelei. Grāmatu dāvināšu saviem tuviniekiem, savai literatūras skolotājai un Vecumnieku bibliotēkai.

Vai šis dzejas kopprojekts Jūsu dzīvē kaut ko mainīja?

Sandra Cīrule: Mainīt neko gan nemainīja, taču parādīja ceļu uz grāmatas publicēšanas iespējām.

Ināra Druva: Tas deva iespēju ar savu pēdējā laikā rakstīto dzeju iepazīstināt daudzus dzejas cienītājus.

Inta Baltgalve: Kā tad, ka mainīja! Tas redzams atbildē uz pirmo jautājumu, kur raksturoju katru no saviem izdotajiem krājumiem.

Vai Jūsu izdotajai grāmatai bija arī atklāšanas svētki? Kas tajos varēja piedalīties un kur šis pasākums notika?

Sandra Cīrule: Atvēršanas svētki bija 24. septembrī Bauskas Kultūras centrā, taču tā kā viss septembris ir dzejas mēnesis – līdz pēdējai dienai, tādēļ arī savā darba vietā sarīkoju nelielus grāmatas atvēršanas svētkus.

Ināra Druva: Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās tautas teātra jauniešu grupa, kas parādīja no visu 9 autoru dzejoļiem veidotu uzvedumu. Pēc tam katrs no autoriem lasīja savu dzeju. Autorus sveica „Bauskas Dzīve” un Bauskas Centrālā bibliotēka. Piedalījās arī radi, draugi un lasītāji. Mājās pārvedu veselu ziedu klēpi.

Inta Baltgalve: Atklāšanas svētkus arī rīkoja Daina Ziemele.

Ivars Kārkliņš: Jā, grāmatas iznākšanas svētki notika 24. septembrī plkst. 12.00 Bauskas kultūras namā.

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: