Edvīns Jansons. Ar gara acīm.

Dzīves nesti mēs katrs skrienam... Skrienam padarīt darbus, piepildīt sapņus, izaudzināt bērnus, izaugt paši... Katram ir savs skrējiens, vienam lēns, otram ātrs, citam trauksmaini stresains, vai tieši otrādi – pavisam rimts. Vai katrs esam mierā ar savu skrējienu? Vai mēs uzsāktā skrējiena tempu varam mainīt? Uz šādiem jautājumiem, noteikti kāds no Jums ir dzīves gaitā ir centies atbildēt. Tas gan visbiežāk notiek tad, kad skrējienu it kā Kāds no malas pamaina. Tas var pēkšņi kļūt straujāks, vai arī apstāties pavisam. Kā saprast, kur mēs skrienam, vai ar pareizo ātrumu viss notiek, vai virziens ir īstais, vai ceļš ir tikai šis, vai kāds cits arī vēl eksistē? Šie ir samērā sarežģīti un samezgloti jautājumi, uz kuriem ne katram izdodas rast atbildes. Ir nepieciešamība, lai kāds palīdzētu, parunātu, izskaidrotu – ir nepieciešams palīgs - skolotājs.

Mēs varam Jūs iepazīstināt ar pensionētu skolotāju, rakstnieku, dzejnieku Edvīnu Jansonu, kurš mums katram vēlas palīdzēt. Viņš savā dzīves skrējienā iegūto pieredzi, atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, atziņas, svētrunas, dzeju, lūgšanas un pārdomas ir apkopojis nupat septembrī izdotajā grāmatā „Ar gara acīm”. Var tikai apbrīnot šo 78 gadus sasniegušā vīra veikumu un enerģiju, ar kādu viņš dzīvo un izdzied Dāvida dziesmu: „Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt Tam Kungam.” (Psalmi 40:2-4)

Ir vērts ieskatīties Edvīna Jansona grāmatā „Ar gara acīm”, jo grāmata ikkatram dod iespēju pārdomāt savas dzīves skrējienu. Un, ja domājam, tad pieaugam un maināmies…

Grāmatu varat iegādāties pie autora Edvīna Jansona, pirms tam ar viņu sazinoties.

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: