Ēvalds Kivilands. Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā

Vārds IECAVA jeb Iecavas novads tagad, 21. gadsimtā, sevī ietver arī tos vietvārdus, kas paaudzēs lietoti šajā apvidū, proti, Grienvalde, Zālīte, Dimzukalns, Dzimtmisa, Misa, Dzelzāmurs, Zorģi, Dartija un vēl citi...
Iecavai ir bagāta vēsture. Ne viss ir uzzināts un aprakstīts par muižām, skolām, saimnieciskas nozīmes vietām – cepļiem, krogiem, dzirnavām, kapsētām un svētvietām, lauku mājām, kur ļaudis dzīvoja vairākās paaudzēs, čakli strādājot sev un nākamajām paaudzēm. Daudzas ēkas ir zudušas un maz kas ir palicis no senām vecajām celtnēm, jo Latvijai pāri gājis kara posts un okupācijas laika iznīcība.
Krogus, muižu ēkas un zemnieku mājas galvenokārt ir cēluši latviešu lauku amatnieki, kuri savulaik strādāja kā klaušinieki ar saviem darba rīkiem un paņēmieniem. Vēsturiskās ēkas ir tā laika arhitektūras pieminekļi. Krogi bija sabiedriskas celtnes, kas kalpoja gan administratīvajām, gan sabiedriskajām vajadzībām. Šiem krogiem ir nozīmīga vieta laucinieku dzīvē gan labā, gan ļaunā nozīmē. [..]
Nedrīkstam aizmirst tos laikus, kuros mūsu latviešu tauta ir dzīvojusi. Vēstures liecības jānodod nākamajām paaudzēm. Tautai, kura nezina savu pagātni, nav nākotnes.
Šajā grāmatā maz kas ir minēts par to, kā veidojās Iecavas centrs pēc 1. pasaules kara un citiem senākiem notikumiem – par šo vēsturisko bagātību ir jāraksta nākamajos izdevumos.

Ēvalds Kivilands

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: