Veronika Grišāne. Kur Ežezers rotājas zils.

Mūsdienās arvien biežāk pieaug interese par novadu vēsturi un kultūru, jo valsts vēsture kopumā ir pārāk vispārināta, detalizēti neizpētīta un nepilnīgi individualizēta. Latgale ar savu sarežģīto vēsturisko savdabību no šī viedokļa ir nepietiekami apgūts reģions Latvijā. Tamdēļ itin bieži tiek pausti nepamatoti vienpusīgi un tendenciozi priekšstati par šo novadu. Liela nozīme ir arī laika gaitā radītiem stereotipiem. Bet varbūt šos pieņēmumus var pārskatīt un mainīt? Tāpēc jūsu izvērtēšanai gribu piedāvāt nelielu analītiski informatīvo materiālu, kurš palīdzēs gūt dažas jaunas atziņas un nostiprināt izpratni par latgaliešu un visas latviešu tautas vēstures un kultūras kopsakarībām un atšķirībām. Šoreiz runa ies ne tikai par Latgales novadu kopumā, bet galvenokārt par nelielu teritoriālo daļiņu – Ezernieku pagastu un mazliet plašāk.
Šeit Dievs pie kājām cilvēkam nolicis visā apvidū gleznaināko ezeru, ko sauc par Ežezeru. Tas ar lielu godu dzejā ierakstīts, dziesmās iedziedāts un gleznās uzgleznots. No tā jau arī nāk šīs apdzīvotās vietas nosaukums, kura ģeogrāfiski atrodas pašos Latvijas dienvidaustrumos, gandrīz 300 km attālumā no galvaspilsētas. Caur gadsimtiem nākusi civilizācija un gara gaisma te ļāvusi izdzīvot un iesakņoties latgalieša sētai ar pierobežai raksturīgo daudznacionālo kultūru, mentalitāti, latgaļu ciltīm piederošu valodu, katolicismu un no tā izrietošām tradīcijām. Lai Latvijas dienvidaustrumu ļaudis un sevišķi jaunatne varētu labāk izprast savas izcelsmes būtību un kopību ar citiem Latvijas novadiem, būtu lietderīgi soli pa solim izsekot vēsturisko notikumu gaitai no tālās pagātnes līdz mūsdienām. Šajā apkopotajā vēstījumā tika izmantoti vairāku autoru agrāk publicētie darbi par Latgales vēsturi, kultūru un saimniecisko darbību. Pagasta notikumu izklāsts veidots pēc Ezernieku pagasta bibliotēkā (vadītāja Lidija Igaune) un vidusskolā uzkrātiem materiāliem, pēc dažām vietējā un republikas presē ievietotajām publikācijām.
Notikumu un faktu izklāsts balstās arī uz vairāku novadnieku atmiņām par attiecīgu laika posmu. Lielu pienesumu deva skolotāju Irēnas Dimperes, Irēnas Lavrinovičas, Eleonoras Lunes, Broņislavas Andžānes, Staņislavas Belkovskas, bijušās Ezernieku skolas absolventes – Silvijas Ragas, bijušā kultūras darbinieka Ludviga Beinaroviča, bijušā Ezernieku skolas audzēkņa – represētā Konstantīna Pontaka liecības un atmiņas.
Lai šīs atstātās liecības kalpo nākamajām paaudzēm, vairo viņu pašapziņu un patriotisma jūtas par savu novadu.


Veronika Grišāne

"Mana grāmata” pavasaris ir tapis krāšņāks ar Ezernieku pagasta vēstures grāmatas „Kur Ežezers rotājas zils…” iznākšanu. Vēlamies pateikties grāmatas autorei Veronikai Grišānei par lielo ieguldījumu apkopojot un uzrakstot, uz patiesiem vēstures faktiem balstītu darbu Latgales identitātes atspoguļošanai un saglabāšanai. Mūs visus aizkustināja Veronikas kundzes lielā garīgā, fiziskā un materiālā pašatdeve šīs grāmatas tapšanā.

Par gleznainā Ežezera apkārtni tik apjomīgi kvalitatīvu darbu var paveikt cilvēks, kura sirdi piepildījusi liela mīlestība pret savu novadu un cieņpilna pateicība par gaišajiem dzīves mirkļiem saviem vecākiem. Autore gadiem ir krājusi materiālus un publikācijas par dzimtās vietas vēsturi, lai tagad - pensijā esot, varētu tos apkopot vēsturiskā vēstījumā. Apjomīgā darba veikšanā autore aktīvi ir sadarbojusies ar pagasta bibliotēkas darbiniekiem, Ezernieku vidusskolas skolotāju kolektīvu un skolas absolventiem.

Autores vēlējumam: „Lai šīs atstātās liecības kalpo nākamajām paaudzēm, vairo viņu pašapziņu un patriotisma jūtas pret savu novadu.” - pievienojas arī mūsu radošā komanda, jo ir svarīgi šodien apzināties uz plašās pasaules fona esošo mūsu tautas identitāti. Ar cerību, ka bērni kaut mazliet vairāk varētu pareizāk saprast, kā rīkoties nākotnē, jo būs izzinājuši un izpētījuši pagātnes devumu katra paša, ģimenes, pagasta, novada un valsts dzīvē.

Vēlam ikkatram Latgales iedzīvotājam iepazīties ar Veronikas Grišānes sirds mīlestības devumu šim skaistajam Latvijas novadam.

27. maijā Ezernieku vidusskolas aktu zālē notika kopīgi ar Ezernieku pagasta bibliotēku organizēts literārs sarīkojums - grāmatas atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās ļoti daudz cilvēku, tostarp Dagdas novada domes deputāti.

Grāmatas prezentācijas video reportāža no Dagdas TV iknedēļas raidījuma (01.06.2011.)

Grišānes kundze sniedza nelielu ekspresinterviju laikrakstam "Ezerzeme", ko var lasīt ŠEIT.

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: