Dzejas krājums. Esmu mājās.
Autori:
Līga Allere
Santa Berga
Renārs Bergs
Dzidra Bērtulsone /Allere/
Ineta Birne
Emīlija Burve
Valentīna Gašpuite
Irina Gluškova
Ilze Konstante
Inese Kukute
Lāsma Kunkule
Olita Ļitvinova
Kristīne Maka
Liene Melle
Marta Muzikante
Rita Račkauska
Inga Rozalinska
Annija Līva Staškovska
Ieva Stepe
Olga Sušinska
Valda Štāle
Ināra Šteinberga
Linda Šteinberga
Ilze Tīlika
Lauris Valters
Iluta Zonberga

Mans novads ir tik mazs kā svēteļa ligzda, un tomēr tās ir manas mājas, kur varu atgriezties. Te varu klausīties, kā upē krīt rasa un smilgas starā savas dziesmas sienāži spēlē.

(G. Leja)

 

Brocēnu novads – viens no jaunākajiem novadiem Latvijā, kuru izveidoja 2001.  gada nogalē. Brocēnu novadu šķērso Rīgas – Liepājas šoseja, dzelzceļa līnija, kas sekmē novada attīstību. Mūsu novads izceļas ar savu skaisto apkārtni – tā teritorijā ir daudz mežu un skaistu ezeru. Šeit var apskatīt vairākus nozīmīgus   kultūrvēsturiskus arhitektūras pieminekļus, ar kuriem iepazīsieties mūsu grāmatā.

Mēs novadā esam bagāti ar talantīgiem cilvēkiem, kuri savus pārdzīvojumus un  domas prot izteikt dzejā. Šo fantastisko domu lidojumu jūs izjutīsiet, izdzīvosiet sevī, lasot dzejas rindas. Šo skaisto dzejoļu krājumu mēs veltām sava novada pilsētai,  Brocēniem, 20. gadskārtā un Brocēnu novadam – 10. gadskārtā. Mēs mīlam savu  novadu un pilsētu, jo tās ir mūsu mājas, kurās vēlamies dzīvot mūžīgi.

Mūsu radošais kolektīvs no sirds priecājas par Tevi, ka esi apņēmies publicēt un parādīt plašākam ļaužu pulkam tos vienreizējos darbus, kurus Tu mēnešiem, gadiem esi rakstījis un krājis. Vai tā ir dzeja, proza, vēsturisks atmiņu stāsts vai savas dzimtas izpētes projekts, vai pavisam kaut kas neordinārs un neredzēts? To zini tikai Tu pats! Bet mēs vēlamies un spējam Tev palīdzēt izdarīt šo sarežģīto un darbietilpīgo darbu.
Lai šo darbu, kurā ietilpst:
  • Tava teksta maketēšana (sakārtošana),
  • grāmatas dizaina veidošana,
  • korektora pakalpojumi,
  • drukāšana tipogrāfijā,
varētu veikt ātri un kvalitatīvi, Tev tikai ir mums jāuzraksta mgramata@inbox.lv vai jāpiezvana uz 27011370.
Vēlamies Tevi iedrošināt - šis ir Tavs laiks, lai pateiktu savas sirds domas līdzcilvēkiem! Mēs iespēju robežās palīdzēsim Tev atrisināt problēmas, kuras Tevi attur no darbu publicēšanas. Šī ir tā mazā iespēja sākt grāmatu izdošanu, to izdodot mazā tirāžā. Ja nespēj sadūšoties viens šo darbu veikt, ir iespēja vienoties kopdarbā, ir iespēja iepazīt līdzīgi domājošos un sajust to, ka neesi viens.
Izdodot grāmatu Tu iepriecināsi sevi un atstāsi paliekošu vērtību savai valstij, pilsētai un ģimenei.

Lūdzu aizpildiet visus laukus!
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Jūsu ziņojums: